OCJENA O POTREBI PROVOĐENJA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA PROŽURSKA LUKA

11 listopada, 2023

Nakon što je proveden Zakonom propisan predmetni postupak i nakon što su se sva javnopravna tijela izjasnila da nije potrebno provesti predmetnu stratešku procjenu, te nakon što je pribavljeno mišljenje da je provedba cijelokupnog postupka bila u skladu sa Zakonom, Općinski načelnik Općine Mljet donio je meritornu Odluku kojom se predmetni postupak završava.

Predmetna Odluka slijedi:

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja naselja Prožurska Luka (nastavno: ID UPU naselja Prožurska Luka)
Odluka da ne treba SPUO ID UPU naselja Prožurska Luka

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana