Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi - Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 11.000,00 EUR do 26.540,00 EUR i/ili radova procijenjene vrijednosti od 26.000,00 EUR do 66.360,00 EUR - Izrada glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića u Babinom Polju

20 listopada, 2023
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana