Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet na okoliš

10 travnja, 2023

https://www.opcinamljet.com.hr/documents/odluka-o-zapocinjanju-postupka-ocjene-o-potrebi-strateske-procjene-utjecaja-ciljanih-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-mljet-na-okolis-2/

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana