ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

10 lipnja, 2022

Dana 09. lipnja 2022. godine u 12:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća, a vezani uz imenovanja.

Doneseni akti slijede:

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave – direktora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Rješenje o imenovanju Etičkog odbora

Rješenje o imenovanju Etičkog vijeća

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana