ODRŽANA 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

6 ožujka, 2023

Dana 02. ožujka 2023. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2022. godinu, izvješće općinskog načelnika za drugo polugodište 2022. godine, akti o izradi prostorno – planske dokumentacije i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Raspravljeni su i doneseni akti kako slijedi:

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2023. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2023. Godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Mljet za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2022. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine

Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2023. godini

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana