ODRŽANA 22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

24 studenoga, 2023

Dana 21. studenog 2023. godine (utorak) održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni akti kako slijedi: Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, izmjene i dopune Godišnjih programa za 2023. godinu, različiti financijski akti koji se za primjenu u narednoj, moraju donijeti u ovoj godini i druge odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Donoseni akti slijede:

Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu – III. izmjene i dopune
III. ID Proračuna za 2023.

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program financiranja MO-a 2023.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program školstvo, kultura i sport 2023.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području
Općine Mljet za 2023. godinu – III. izmjene i dopune
III. ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2023. - I. ID

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Program predškolskog odgoja 2023. - I. ID

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji
konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet
Odluka zabrana radova 2024.

Odluka o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet
Odluka o redu na pomorskom dobru

Zaključak o povratu kupoprodajne cijene s pripadajućom kamatom po ugovoru o kupoprodaji
dijela k.č.br. 3415/1, novoformirana k.č.br. 3415/27 k.o. Korita
Zaključak po zahtjevu Nikše Matuško

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Prožurska Luka
Odluka o izradi ID UPU naselja Prožurska Luka

Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet
Odluka lokalni porezi

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Mljet
Odluka stope poreza na dohodak

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja  u turizmu na području Općine Mljet
Odluka paušal po krevetu

Odluka o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Odluka bod komunalne naknade (B)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
ID Odluke korištenje javnih površina

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet
Odluka upravljanje nekretninama

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana