ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

22 travnja, 2024

Dana 19. travnja 2024. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni akti kako slijedi: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu,  Izvješća o izvršenju pojedinih Godišnjih programa i planova za 2023. godinu, akti iz oblasti upravljanja pomorskim dobrom i  drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 

Akti koji su raspravljeni i doneseni slijede:

Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu
Godišnji obračun 2023.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2023. Godine
Odluka o Izvješću ON za VII. - XII. 2023.

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01. srpanj do 31. prosinac 2023. godine
Izvješće ON za razdoblje VII. - XII. 2023.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Program građenja komunalne infrastrukture za 2023.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu
Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2023. godinu
Izvješće Program otočne CZ i vatrogastva 2023.

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Izvješće o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2023.

Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Program otočnog predškolskog odgoja 2023.

Izvješće o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu
Izvješće Program školstvo, kultura i sport 2023.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2023. godini
Izvješće Program utroška boravišne pristojbe u 2023.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2023. godinu
Izvješće Program utroška naknade za ozakonjenje u 2023.

Izvješće o izvršenju Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu
Izvješće Programa financiranja MO-a 2023.

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Plan upravljanja imovinom 2023.

Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2024.

Zaključak u svezi izrade, donošenja i primjene Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet
Zaključak pomorsko dobro 2024. godine

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka javni natječaj pomorsko dobro

Suglasnost za provedbu projekta unutar intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine: Građenje  novoplanirane prometnice u dijelu naselja Babino Polje – predio Uvala Sutmiholjska
Suglasnost na provedbu projekta NC18

Odluka o  plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno
Odluke plaća načelnika

Zaključak o nužnim aktivnostima nadležnih državnih i drugih tijela s javnim ovlastima, a s ciljem
osiguranja demografske obnove i ukupnog održivog razvitka na području Nacionalnog parka
Mljet, s naglaskom na očuvanje prava lokalnog stanovništva
Zaključak status stanovnika NP

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana