OPĆINSKI NAČLNIK

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2018. godinu – 23/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Zaključak-o-utvrđivanju-prijedloga-Programa-financiranja-mjesnih-odbora-na-području-Općine-Mljet-za-2018.-godinu-1

Javni poziv za prijavu maslinovog ulja rod 2017.2018. godine za dodjelu poticaja – 22/2018-PAD

29 siječnja, 2018
Javni-poziv-za-prijavu-maslinovog-ulja-rod-2017.2018.-godine-za-dodjelu-poticaja-1

Odluka o odobrenju sredstava za davanje poticaja za ekstra djevičansko ulje u 2017.2018. godina – 21/2018-PAD

29 siječnja, 2018
Odluka-o-odobrenju-sredstava-za-davanje-poticaja-za-ekstra-djevičansko-ulje-u-2017.2018.-godina

Zahtjev za dostavu ponude – Provedba rješenja utvrđivanje granice javnog pomorskog dobra u Uvali Sutmiholjskoj – 20/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Zahtjev-za-dostavu-ponude-Provedba-rješenja-utvrđivanje-granice-javnog-pomorskog-dobra-u-Uvali-Sutmiholjskoj-1

Poziv za dostavu ponude – Izrada parcelacionih elaborata građevinskih i negrađevinskih parcela u Uvali Sutmiholjskoj i Sobri -19/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Poziv-za-dostavu-ponude-Izrada-parcelacionih-elaborata-građevinskih-i-negrađevinskih-parcela-u-Uvali-Sutmiholjskoj-i-Sobri-1

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Izrada parcelacionih elaborata građevinskih i negrađevinskih parcela u Uvali Sutmiholjskoj i Sobri – 18/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-pristupanju-jednostavnoj-javnoj-nabavi-Izrada-parcelacionih-elaborata-građevinskih-i-negrađevinskih-parcela-u-Uvali-Sutmiholjskoj-i-Sobri-1

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača usluge opskrbe vodom za 2018. godinu – 17/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-dobavljača-usluge-opskrbe-vodom-za-2018.-godinu

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača uredskog materijala za 2018. godinu -16/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-dobavljača-uredskog-materijala-za-2018.-godinu

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru usluge izrade Službenog glasnika Općine Mljet za 2018. godinu -15/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-usluge-izrade-Službenog-glasnika-Općine-Mljet-za-2018.-godinu

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača usluge telefona, telefaksa i interneta za 2018. godinu – 14/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-dobavljača-usluge-telefona-telefaksa-i-interneta-za-2018.-godinu

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača materijala za čišćenje i higijenske potrebe za 2018. godinu 13/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-dobavljača-materijala-za-čišćenje-i-higijenske-potrebe-za-2018.-godinu

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača usluge odvoza smeća za 2018. godinu -12/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-dobavljača-usluge-odvoza-smeća-za-2018.-godinu

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača potrebnog za uredsku reprezentaciju za 2018. godinu – 11/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-dobavljača-potrebnog-za-uredsku-reprezentaciju-za-2018.-godinu-1

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača usluge reprezentacije za 2018. godinu10/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-dobavljača-usluge-reprezentacije-za-2018.-godinu

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača poštanskih usluga za 2018. godinu – 09/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-dobavljača-poštanskih-usluga-za-2018.-godinu

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača usluge platnog prometa za 2018. godinu – 08/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-dobavljača-usluge-platnog-prometa-za-2018.-godinu

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača goriva i maziva za 2018. godinu – 07/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-dobavljača-goriva-i-maziva-za-2018.-godinu

Odluka o nabavi, odobrenju sredstava za nabavu i odabiru dobavljača isporuke električne energije za 2018. godinu – 06/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-nabavi-odobrenju-sredstava-za-nabavu-i-odabiru-dobavljača-isporuke-električne-energije-za-2018.-godinu

Poziv za dostavu ponude – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska – 05/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Poziv-za-dostavu-ponude-Izrada-Studije-utjecaja-na-okoliš-nove-NJC-u-Uvali-Sutmiholjska-2

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska – 04/2018-PAO

29 siječnja, 2018
Odluka-o-pristupanju-jednostavnoj-javnoj-nabavi-Izrada-Studije-utjecaja-na-okoliš-nove-NJC-u-Uvali-Sutmiholjska-2
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana