Odluka o isplati jednokratnog dodatka za uspješnost na radu službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Mljet za dio 2022. godinu – prva isplata
Odluka-isplata-dodatka-za-uspjesnost-2022.-prva

Nalog za isplatu članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet koji nisu vijećnici, ni zaposlenici općinske
uprave za 8. – 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Mljet
Nalog-za-isplatu-clanovima-odbora-8.-10.-sjednica

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu
Javni-poziv-javna-priznanja-2022.

Nalog za isplatu putnih troškova logopeda za rad s otočnom djecom na Mljetu svibanj 2022.
Nalog-za-isplatu-putnih-troskova-logopeda-za-rad-s-otocnom-djecom-na-Mljetu-svibanj-2022.

Odluka o isplati novčane pomoći Petru Petrlinu iz Babinog Polja za egzistencijalne potrebe
Odluka-pomoc-Petar-Petrlin

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra na okoliš
Odluka-o-zapocinjanju-OPSPUO-ID-UPU-Sobra

Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Maroje Sršen
Odluka-potpora-novorodeno-Markov

Obrazloženje uz predložene akte  za 11. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazlozenje-uz-predlozene-akte-za-11.-sjednicu-OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Etičkog kodeksa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća
i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet
Zakljucak-prijedlog-Eticki-kodeks-nositelja-politickih-duznosti-u-Opcini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Mljet u 2022. godini
Zakljucak-prijedlog-ID-God.-plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-u-2022.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
grobljima na području Općine Mljet
Zakljucak-prijedlog-ID-Odluke-o-grobljima

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima
Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno
Zakljucak-prijedlog-Odluka-placa-opcinskog-nacelnika

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Zakljucak-prijedlog-Odluke-o-utvrdivanju-NC

Odluka o odobrenju financijske potpore za troškove radionice boksa povodom Međunarodnog dana sporta
Odluka-potpora-OS-Medunarodni-dan-sporta

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana