Poziv za javno savjetovanje za 4. izmjenu Lokalne razvojne strategije

21 travnja, 2020

Lokalna akcijska grupa “LAG 5” otvorila je Javno savjetovanje za 4. izmjenu Lokalne razvojne strategije.

Poziv za Javno savjetovanje za 4. izmjenu LRS

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana