Pravo na pristup informacijama

———————————————————————

Službenica za informiranje Antonia Nusskern Lazo
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Općine Mljet:

• pisanim putem na adresu: Općina Mljet, Zabrežje 2, 20225 Babino Polje
• putem elektroničke pošte:
komunalniredar@opcinamljet.com.hr
• telefonom na broj: 020/745-255

Pravo na pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku. Zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili tumači, odnosno izrađuje nove informacije.

Odluka o imenovanju službenice za informiranje.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst) Općina Mljet  imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka, prema kojem službenik:

• vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi  Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11)  i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
• upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
• upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
• brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11),
• omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11),
• surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: 
Nedjeljka Matana, Zabrežje 2, 20225 Babino Polje tel: 020/745-391

Osoba za nepravilnosti Općine Mljet

Za osobu za nepravilnosti Općine Mljet privremeno je zbog dugotrajnog bolovanja dosad imenovane osobe Davora Dabelića imenovana Antonia Nusskern Lazo.

Kontakt podaci privremeno zadužene osobe za nepravilnosti:

Antonia Nusskern Lazo, Zabrežje 2, 20225 Babino Polje tel: 020/745-255

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana