PRODAJA GRAĐEVINSKIH PARCELA NA PREDJELU UVALA SUTMIHOLJSKA

13 listopada, 2021

Dana 07.listopada 2021-.godine u 13:00 sati istekao je rok za dostavu ponude po raspisanom javnom natječaju.

Dana 12. listopada 2021.godine nadležno Povjerenstvo ptvorilo je, analiziralo i ocjenilo pristigle ponude te Općinskom vijeću predložilo donošenje meritornih odluka.

Meritorni zapisnik slijedi:

Zapisnik o otvaranju, analizi i ocjeni ponuda za kupnju građevinskih parcela na predjelu Uvala Sutmiholjska

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana