Proračun Općine Mljet za 2023. godinu donesen na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Mljet objavljen je u „Službenom glasniku Općine Mljet“ br. 10/2022 i na mrežnim stranicama Općine.

Proračun u malom (PUM) je sažeti, pristupačni oblik Proračuna za šire građanstvo i iz njega su vidljive osnovne karakteristike planiranih prihoda i rashoda i daje osnovnu, načelnu sliku ciljeva i alata za njihovo postizanje, te u konačnici omogućava praćenje i ostvarenje željenog rezultata.

Za znatiželjnije i zainteresiranije smjerokaz je za detaljnije traženje u samom Proračunu.

Proracun-Opcine-Mljet-za-2023.-godinu-u-malom-PUM

Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana