Rješenje o razrješenju člana, odnosno predsjednika Skupštine Voda Mljet d.o.o. Babino Polje i Rješenje o izboru člana, odnosno predsjednika Skupštine Voda Mljet d.o.o. Babino Polje (275/2016-PAO)

26 prosinca, 2016
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana