Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu
s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2024. i 2025. godinu
i nacrtu prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu
Obavijest-o-e-savjetovanju-o-nacrtu-prijedloga-Proracuna-za-2023.-godinu

Nacrt prijedloga Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. – Opći dio
Proracun-2023.-2025.-opci-dio-var.-1-za-e-savjetovanje

Nacrt prijedloga Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. – Posebni dio
Proracun-2023.-2025.-Posebni-dio-var.-1-za-e-savjetovanje

Nacrt prijedloga Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. – Plan razvojnih projekata
Proracun-2023.-2025.-Plan-razvojnih-programa-var.-1-za-e-savjetovanje

Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu
Nacrt-prijedloga-Odluke-o-izvrsavanju-Proracuna-2023.

Obrazloženje nacrta prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu s projekcijama Proračuna
Općine Mljet za 2024. i 2025. godinu i Obrazloženje nacrta prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu
Obrazlozenje-Proracun-2022.-2025.-formalno-za-e-savjetovanje

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA:
Nacrt prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu s projekcijama  proračuna za 2024. i 2025. godinu
i nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu
Obrazac-e-savjetovanje-o-nacrtu-prijedloga-Proracuna-za-2023.-godinu

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana