SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Plan savjetovanja s javnošću Općine Mljet u 2024. godini

16 siječnja, 2024
Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

E - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu Odluke o izvršenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu

28 studenoga, 2023
Izvješće o savjetovanju s javnošću nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine za 2024. godinu

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o lokalnim porezima Općine Mljet

13 studenoga, 2023
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o lokalnim porezima Nacrt prijedloga Odluke o lokalnim porezima Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o lokalnim porezima IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA Nacrt prijedloga Odluke o lokalnim porezima Općine Mljet

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet za razdoblje 2024. – 2028. godine

30 listopada, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet za razdoblje 2024. – 2028. godine Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024. - 2028 Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet za razdoblje 2024. – 2028. godine Nacrt prijedloga Plana upravljanja […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu

27 listopada, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke donošenje Proračuna za 2024. Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu

27 listopada, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke izvršavanje Proračuna za 2024. Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu Nacrt prijedloga Odluke izvršavanje Proračuna za 2024. OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: […]

JAVNA RASPRAVA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE KOZARICA- ROPA

19 listopada, 2023
JAVNA RASPRAVA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE KOZARICA- ROPA

PLAN O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU OPĆINE MLJET U 2023. GODINI – I. IZMJENE I DOPUNE

11 listopada, 2023
Nakon što su doneseni novi zakonski propisi, ali i nakon što je nastala praktična potreba za donošenjem pojedinih akata, revidira se predmetni Plan Predmetni Plan slijedi: Plan savjetovanja s javnošću Općine Mljet u 2023. godini – I. izmjene i dopune Plan ID Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

OCJENA O POTREBI PROVOĐENJA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA PROŽURSKA LUKA

11 listopada, 2023
Nakon što je proveden Zakonom propisan predmetni postupak i nakon što su se sva javnopravna tijela izjasnila da nije potrebno provesti predmetnu stratešku procjenu, te nakon što je pribavljeno mišljenje da je provedba cijelokupnog postupka bila u skladu sa Zakonom, Općinski načelnik Općine Mljet donio je meritornu Odluku kojom se predmetni postupak završava. Predmetna Odluka […]

E – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Mljet

11 listopada, 2023
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke paušalni porez Nacrt prijedloga Odluke paušalni porez Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke paušalni porez IZVJEŠĆE O PROVEDENOM E – SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza

E – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Mljet

11 listopada, 2023
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga porezne stope poreza na dohodak Nacrt prijedloga Odluke porezne stope poreza na dohodak Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke porezne stope poreza na dohodak IZVJEŠĆE O PROVEDENOM E – SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Mljet Nacrt prijedloga Odluke o o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet Nacrt prijedloga Odluka o redu na pomorskom dobru Općine Mljet […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke bod komunalne naknade (B) Nacrt prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet Nacrt prijedloga Odluke bod komunalne naknade (B) OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke komunalni doprinos Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet Nacrt […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke korištenje javnih površina Nacrt prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet Nacrt prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke zakup poslovnog prostor Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke zabrana radova 2024. Nacrt prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Pravilnika unutarnji red Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet Nacrt prijedlog ID Pravilnika unutarnji red OBRAZAC […]
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana