SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Mljet Nacrt prijedloga Odluke o o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet Nacrt prijedloga Odluka o redu na pomorskom dobru Općine Mljet […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke bod komunalne naknade (B) Nacrt prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet Nacrt prijedloga Odluke bod komunalne naknade (B) OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke komunalni doprinos Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet Nacrt […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke korištenje javnih površina Nacrt prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet Nacrt prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke zakup poslovnog prostor Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke zabrana radova 2024. Nacrt prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na […]

E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet

26 rujna, 2023
Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Pravilnika unutarnji red Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet Nacrt prijedlog ID Pravilnika unutarnji red OBRAZAC […]

Javni poziv za javni uvid u postupku evidentiranja LC-69072 u katastru i zemljisniku

12 srpnja, 2023
Javni-poziv-za-javni-uvid-u-postupku-evidentiranja-LC-69072-u-katastru-i-zemljisniku (1)

Izmjene i dopune Odluke o cijeni vodnih usluga NPKLM vodovod d.o.o. Korčula

15 lipnja, 2023
Dana 13.06.2023. godine na našim mrežnim stranicama - www.npklmvodovod.hr - http://www.npklmvodovod.hr/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-postupku-savjetovanja-s-javnoscu/ objavljen je naslovni javni poziv.Savjetovanje traje 30 dana, dakle do 13.07.2023. godine, te se u tom roku mogu stavljati primjedbe na predloženu Odluku. Postojeća Odluka o cijeni vodnih usluga donesena na skupštini Društva u lipnju 2022. godine mijenja se u dijelu (točke II. i […]

E – SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2024. I 2025. GODINU I NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2023. GODINU

10 travnja, 2023
E – SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2024. I 2025. GODINU I NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2023. GODINU

JAVNI UVID U ELABORATE EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA U SAPLUNARI

10 travnja, 2023
JAVNI UVID U ELABORATE EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA U SAPLUNARI

Javni poziv za uvid u elaborat evidentiranja NC 8 k.o. Babino Polje

10 travnja, 2023
Javni poziv za uvid u elaborat evidentiranja NC 8 k.o. Babino Polje

Javni poziv za uvid u elaborat evidentiranja NC 17 k.o. Goveđari

10 travnja, 2023
Javni poziv za uvid u elaborat evidentiranja NC 17 k.o. Goveđari

ZAPOČINJANJE POSTUPKA OPSPUO-A ID UPU NASELJA SOBRA

10 travnja, 2023
ZAPOČINJANJE POSTUPKA OPSPUO-A ID UPU NASELJA SOBRA

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta NC-14 NC-12 - Uvala Blace

10 travnja, 2023
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta NC-14 NC-12 – Uvala Blace

JAVNI UVID U PRIJEDLOG UPU GZ "ŽUKOVAC" ZA JAVNU RASPRAVU

10 travnja, 2023
JAVNI UVID U PRIJEDLOG UPU GZ “ŽUKOVAC” ZA JAVNU RASPRAVU

E-SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA STATUTA OPĆINE MLJET

10 travnja, 2023
E-SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA STATUTA OPĆINE MLJET

Izvješće o provedenom savjetovanju za nacrt prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet za 2020.

10 travnja, 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju za nacrt prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet za 2020.

NACRT PRIJEDLOGA PLANA O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKE SVRHE NA PODRUČJU OPĆINE MLJET

10 travnja, 2023
NACRT PRIJEDLOGA PLANA O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKE SVRHE NA PODRUČJU OPĆINE MLJET
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana