SAZIVANJE 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

14 studenoga, 2023

Za dan studenog 21. studenog 2023. godine (utorak) sazvana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, donošenje izmjena i dopuna Godišnjih programa za 2023. godinu, donošenje različitih financijskih akata koji se za primjenu u narednoj, moraju donijeti u ovoj godini i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose slijede:

Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz  predložene akte za 22. sjednicu OV-a
Obrazloženje uz predložene akte za 22. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu – III. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Proračuna za 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području
Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak II. ID Program financiranja MO-a 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak II. ID Program školstvo, kultura i sport 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak II. ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72 stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području
Općine Mljet za 2023. godinu – III. izmjene i dopune
Zaključak III. ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak II. ID Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2023. - I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Programa predškolskog odgoja 2023. - I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke zabrana radova 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o povratu kupoprodajne cijene s pripadajućom kamatom po
ugovoru o kupoprodaji dijela k.č.br. 3415/1, novoformirana k.č.br. 3415/27 k.o. Korita
Zaključak o prijedlogu Zaključka po zahtjevu Nikše Matuško

Zaključak o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Prožurska Luka
Zaključak prijedlog Odluke o izradi ID UPU naselja Prožurska Luka

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o lokalnim porezima Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluka lokalni porezi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluka stope poreza na dohodak

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja  u turizmu na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluka paušal po krevetu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke bod komunalne naknade (B)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu ID Odluke korištenje javnih površina

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu ID Pravilnik o unutarnjem redu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluka upravljanje nekretninama

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana