SAZIVANJE 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

15 travnja, 2024

 

Za dan 19. travnja 2024. godine (petak) sazvana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu,  Izvješća o izvršenju pojedinih Godišnjih programa i planova za 2023. godinu, akata iz oblasti uoravljanja pomorskim dobrom i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose  slijede:

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 26. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz 26. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu
Zaključak prijedlog Godišnji obračun 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje srpanj - prosinac 2023. Godine
Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za VII. - XII. 2023.

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01. srpanj do 31. prosinac 2023. godine
Izvješće ON za razdoblje VII. - XII. 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program građenja komunalne infrastrukture za 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne CZ i vatrogastva 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa predškolskog odgoja
na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program otočnog predškolskog odgoja 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program školstvo, kultura i sport 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2023. Godini
Zaključak prijedlog Izvješće Program utroška boravišne pristojbe u 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade
za ozakonjenje za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program utroška naknade za ozakonjenje u 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa financiranja mjesnih odbora
na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Programa financiranja MO-a 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Plan upravljanja imovinom 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o nužnim aktivnostima nadležnih državnih i drugih
tijela s javnim ovlastima, a s ciljem osiguranja demografske obnove i ukupnog održivog razvitka na području Nacionalnog parka Mljet, s naglaskom na očuvanje prava lokalnog stanovništva
Zaključak prijedlog status stanovnika NP

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno
Zaključak prijedlog Odluke plaća načelnika

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka u svezi izrade, donošenja i primjene Plana
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog Zaključak pomorsko dobro 2024. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Odluke javni natječaj pomorsko dobro

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Suglasnosti za provedbu projekta unutar intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine: Građenje  novoplanirane prometnice u dijelu naselja Babino Polje – predio Uvala Sutmiholjska
Zaključak o prijedlogu Suglasnosti na provedbu projekta NC18

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana