SAZVANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

11 srpnja, 2022

Za srpnja 2022. godine u sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti: polugodišnje izvješće načelnika, polugodišnji obračun, rebalans Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i akti vezani uz imenovanja, te drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata s obrazloženjem slijede:

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 14. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave – direktora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Voda Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana