SAZVANA 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

23 studenoga, 2022

Za 02. prosinca 2022. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća vezani uz Rebalans Proračuna za 2022. godinu,  Proraču za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu i drugi aktualni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata s obrazloženjem slijede:

Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 16. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2022. godini – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka

 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti
na području Općine Mljet za 2022. godinu- II.izmjene i dopune.


Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2022. godinu – V. izmjene i dopune

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2022. godinu – V. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu i projekcije Proračuna Općine Mljet za 2024. i 2025. Godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2023. Godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2023. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. Godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. Godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2023. godinu

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama I dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju Zaključka o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet

Nacrt Plana javne nabave Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za područje Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa rada Općinskog vijeća Općine Mljet za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana