SAZVANA 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

20 veljače, 2023

Za 02. ožujka 2023. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2022. godinu, izvješće općinskog načelnika za drugo polugodište 2022. godine, akti o izradi prostorno – planske dokumentacije i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 17. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa predškolskog odgoja
na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2022. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2023. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2023. Godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2023. godini

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana