SAZVANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

8 lipnja, 2021

Za 17. lipnja 2021. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: verifikacija mandata zamjenika člana i dodjela općinskih javnih priznanja za 2021. godinu.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 2. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak verifikacija mandata Iva Pitarevića u OV-u

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana