SAZVANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

16 studenoga, 2020

Za 20. studeni 2020. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti: proračunski akti za 2021. godinu, godišnji planovi i programi za 2021. godinu, akti iz oblasti civilne zaštite i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 32. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke naknade vijećnicima i plaća načelnika

Zaključak o prijedlogu Odluke o financiranju pol. stranaka 2021.

Zaključak o prijedlogu Odluke o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Zaključak o prijedlogu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2021. GODINU

Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa financiranja MO-a 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa ostale komunalne djelatnosti 2021

. Zaključak o prijedlogu Programa otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočnog predškolskog odgoja 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2021.

Zaključak o prijedlogu Proračuna za 2021. godinu

Zaključak o prijedlogu Zaključka suglasnost Plan javne nabave

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021.

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2021. - 2025.

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana