ODRŽANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

26 srpnja, 2021

Dana 23. srpnja 2021. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: polugodišnji obračun Proračuna, polugodišnje izvješće Općinskog načelnika, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Rebalans Proračuna, izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i planova, odluka o prodaji nekretnina - zemljišta i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Poslovnik OV-a

Polugodišnji obračun I. - VI. 2021.

Odluka o Izvješću ON za VII. - XII. 2020.

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2021.

Odluka ID Proračuna za 2021. godinu

ID Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

ID Odluke o osnivanju PZ Crnac Kok

ID Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

ID Program financiranja MO-a 2021.

ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021

. ID Program otočnog predškolskog odgoja 2021. - I. ID

ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Odluka prodaja građevinskih parcela Sutmiholjska 2-17

Javni natječaj zemljište Uvala Sutmiholjska - Copy

Odluka naknade vijećnicima

Odluka plaća općinskog načelnika

Odluka pravne osobe od interesa za CZ

Odluka FLAG

Odluka o odvodnji na području OM

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Prijedlog Plana javne nabave za 2021. godinu - III. ID - Copy

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana