SAZVANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

15 srpnja, 2021

Za 23. srpnja 2021. godine u sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: pologodišnji obračun Proračuna, polugodišnje izvješće Općinskog načelnika, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Rebalans Proračuna, izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i planova, odluka o prodaji nekretnina - zemljišta i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 4. sjednicu OV-a

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2021.

Javni natječaj zemljište Uvala Sutmiholjska

Obrazloženje uz predložene akte za 4. sjednicu OV-a

Prijedlog Plana javne nabave za 2021. godinu - III. ID

Zaključak ID Odluke o osnivanju PZ Crnac Kok

Zaključak Odluka prodaja građevinskih parcela Sutmiholjska 2-17

Zaključak prijedlog ID Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Zaključak prijedlog ID Program financiranja MO-a 2021. Zaključak prijedlog ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak prijedlog ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak prijedlog ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Zaključak prijedlog ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za VII. - XII. 2020.

Zaključak prijedlog Odluke FLAG Zaključak prijedlog Odluke

ID Proračuna za 2021. godinu

Zaključak prijedlog Odluke naknade vijećnicima

Zaključak prijedlog Odluke o odvodnji na području OM

Zaključak prijedlog Odluke plaća općinskog načelnika

Zaključak prijedlog Odluke pravne osobe od interesa za CZ

Zaključak prijedlog Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Zaključak prijedlog Polugodišnjeg obračuna I. - VI. 2021.

Zaključak prijedlog Poslovnika OV-a

Zaključak prijedlog Programa otočnog predškolskog odgoja 2021. - I. ID

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana