SAZVANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

19 listopada, 2021

Za 27. listopada 2021. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju
6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: izmjene i dopune Proračuna
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune, izmjene i dopune godišnjih programa za 2021. godinu – II.
izmjene i dopune odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskog zemljišta na predjelu
Uvala Sutmiholjska unutar raspisanog javnog natječaja, odluka o prodaji već predugovorene prodaje poslovnih
udjela i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 6. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz predložene akte za 6. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu cjelokupnog dugovanja JVP Mljet po osnovi
danih pozajmica prethodnih godina pretvorbom u bespovratnu potporu
Zaključak prijedlog Odluke o otpisu danih pozajmica

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskih parcela
unutar građevinskog područja za stambenu izgradnju u k.o. Babino Polje, predio Uvala Sutmiholjska
upisanih u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje
Zaključak o prijedlogu Odluke odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska

Odluke o prodaji udjela u trgovačkim društvima Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik,
Boninovo d.o.o. Dubrovnik, Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Vrtlar d.o.o  Dubrovnik i  Libertas - Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik
Zaključak o prijedlogu Odluke prodaja poslovnih udjela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program financiranja MO-a 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet
za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Programa predškolskog odgoja 2021. - II. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju
Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna za 2021. godinu

 

 

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana