SAZVANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

21 siječnja, 2022

Za 31. siječanj 2022. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: planovi i programi iz oblasti civilne zaštite za 2022. godinu, izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet za razdoblje 2014. – 2021. godina, akt o javnoj usluzi zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Mljet  i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 8. sjednicu OV-a

Rješenje glavni urednik Službenog glasnika

Zaklljučak prijedlog Odluke ukidanje javnog dobra i prijenos u vlasništvo

Zaključak o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Zaključak o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru 14. - 21.

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava CZ Općine za 2022.

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2022. - 2025.

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU

Izvješće o stanju u prostoru 2014. - 2021. - NACRT

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana