Statut i opći akti

ODRŽANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

7 lipnja, 2021
Dana 02. lipnja 2021. godine, a nakon održanih lokalnih izbora 2021. godine i utvrđivanja konačnih rezultata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Mljet održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Sjednica je održana uz poštivanje procedure propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o lokalnim izborima, Statutom Općine Mljet i Poslovnikom […]

Statut Općine Mljet

1 ožujka, 2021
Statut-Općine-Mljet-1

Izvješče o provedenom savjetovnju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Statuta Općine Mljet

16 veljače, 2021
Izvješče-o-provedenom-savjetovnju-sa-zainteresiranom-javnošću-za-nacrt-prijedloga-Statuta-Općine-Mljet

Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet

17 veljače, 2020
Odluka-o-lokalnim-porezima

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Mljet

17 veljače, 2020
Statutarna-odluka-o-ID-Statuta-Općine-Mljet

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Mljet

2 rujna, 2019
Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-unutarnjem-redu-JUO-Općine-Mljet

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Mljet

25 rujna, 2018
Poslovnik-Općinskog-vijeća-Općine-Mljet

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Mljet

23 prosinca, 2014
1419323127_888_ostala_datoteka_Odluka-komunalni-doprinos-220713

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Mljet 1

23 prosinca, 2014
1419323207_145_ostala_datoteka_Odluka-ID-kom.-doprinos-26.09.13.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Mljet 2

23 prosinca, 2014
1419323244_240_ostala_datoteka_Odluka-ID-Odluke-kom.-dopr.-2-14

Odluka o priključivanju na komunalne vodne građevine

23 prosinca, 2014
1419323284_873_ostala_datoteka_Odluka-o-priključenju-11-13.

Statut Općine Mljet

23 prosinca, 2014
1419323311_430_ostala_datoteka_Statut-2-13

Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet

23 prosinca, 2014
1419323394_709_ostala_datoteka_Etički-kodeks-službenika-9-14

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Mljet

23 studenoga, 2014
1419323348_495_ostala_datoteka_Poslovnik-OV-2-13
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana