Upute za građane

27 srpnja, 2022

U prilogu su preporuke sa uputama za pravilno reagiranje naših građana i/ili turista u situacijama koje nas mogu zateći u ljetnom razdoblju, a kako bi podsjetili građane na odgovorno ponašanje, na neke aktivnosti i radnje koje mogu sami poduzeti kako bi prevenirali eventualnu štetu. Letci se inače mogu naći na službenim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite https://civilna-zastita.gov.hr/upute-za-gradjane/82

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana