USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

10 ožujka, 2020

U koliko je netko zainteresiran da mu dimnjačar dođe i očisti dimnjak profesionalno  molimo da se javite na telefon komunalnog redarstva 020/745-255 ili mob: 0995470368, što veći broj bude zainteresiranih manja će bit cijena.

Komunalno redarstvo

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana