DONESENA ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ID UPU NASELJA SAPLUNARA

17 lipnja, 2021

Nakon provedenog zakonskog postupka donesena je predmetna Odluka kojom je postupak meritorno označen.

Odluka slijedi

Odluka da nije potreban OPSPUO ID UPU naselja Saplunara

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana