Novosti

SAZIVANJE 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

15 svibnja, 2024
Za dan 22. svibnja 2024. godine (srijeda) sazvana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati. Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Odluke o dodjeli dozvola na pomorskom dobru za 2024. godinu,  donošenje Odluke o raspisivanju ponovnog […]

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA SOBRA

10 svibnja, 2024
Nakon provedene javne rasprave i javnog izlaganja izrađeno je predmetno izvješće i objavljeno na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine, odnosno u informacijskom sustavu Ministarstva – ISPU. Predmetno izvješće slijedi:   Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o […]

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA PROŽURSKA LUKA

10 svibnja, 2024
Nakon provedene javne rasprave i javnog izlaganja izrađeno je predmetno izvješće i objavljeno na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine, odnosno u informacijskom sustavu Ministarstva – ISPU. Predmetno izvješće slijedi:   Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Prožurska Luka Izvješće o provedenoj javnoj raspravi […]

ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

22 travnja, 2024
Dana 19. travnja 2024. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni akti kako slijedi: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu,  Izvješća o izvršenju pojedinih Godišnjih programa i planova za 2023. godinu, […]

Javni natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu

22 travnja, 2024
Općinsko vijeće Općine Mljet je, sukladno odredbama . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 83/23.), članka 37. stavak 1. točka 23. Statuta Općine Mljet (“Službeni glasnik Općine Mljet“, broj 2/21 i 5/21-ispr.) i točke 7. Zaključka u svezi izrade, donošenja i primjene Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet, uz […]

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelju javnih priznanja Općine Mljet za 2024. godinu

22 travnja, 2024
Odbor za javna priznanja Općinskog vijeća Općine Mljet je, sukladno odredbama Statuta Općine Mljet i odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Mljet pokrenuo inicijativu za započinjanje s postupkom dodjele javnih priznanja Općine Mljet za 2024. godinu, temeljem koje je Općinski načelnik Općine Mljet uputio meritorni javni poziv za predlaganje kandidata.  . Odluka se objavljuje na […]

SAZIVANJE 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

15 travnja, 2024
  Za dan 19. travnja 2024. godine (petak) sazvana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati. Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu,  Izvješća o izvršenju pojedinih Godišnjih programa […]

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU KONZALTING UKUPNE JAVNE NABAVE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU I UREĐENJE OTOČNE BICIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE OPĆINE MLJET

4 travnja, 2024
Pozivaju se potencijalni ponuditelji na dostavu ponuda za pružanje usluge: Konzalting poslovi pripreme i provođenja javne nabave za izradu projektno – tehničke dokumentacije za projekt „Izgradnja i uređenje otočne biciklističke infrastrukture Općine Mljet“ C2.1.R2.I1.01.107 CPV oznaka:79418000-7 Usluge savjetovanja na području javne nabave. Rok za podnošenje ponuda je 14. ožujka 2024. godine do 13:00 sati. Zahtjev […]

Javni poziv ,,za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom ''

4 travnja, 2024
Poštovani, obavještavamo Vas da je dana 29. ožujka 2024. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom (za troškove nastale u 2023. godini), dostupan s pripadajućom dokumentacijom putem poveznice https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/sufinanciranje-troskova-prijevoza-vode-za-otoke/opskrba-otocnih-gospodarskih-subjekata-vodom/5079 ,  gdje se nalaze sve potrebne […]
1 2 3 41
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana