Sjednice vijeća

SAZIVANJE 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

15 travnja, 2024
  Za dan 19. travnja 2024. godine (petak) sazvana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati. Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu,  Izvješća o izvršenju pojedinih Godišnjih programa […]

ODRŽANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

15 veljače, 2024
Dana 14. veljače 2024. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni akti kako slijedi: ID Odluka o Proračunu Općine Mljet za 2024. godinu, ID pojedinih Godišnjih programa i planova za 2024. godinu, akti […]

SAZIVANJE 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

8 veljače, 2024
Za dan 14. veljače 2024.godine (srijeda)sazvana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet  u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati. Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje odluke ID Proračuna Općine Mljet za 2024.godinu, ID pojedinih Godišnjih programa i planova za 2024.godinu, akata iz […]

ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

8 siječnja, 2024
  Dana 30. prosinca 2023. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 14:00 sati 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici je raspravljen dnevni red i donesen akt kako slijedi: Odluka o visini poreznih stopa na dohodak na području Općine Mljet   Akt koji je raspravljen i donesen […]

ODRŽANA 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

8 prosinca, 2023
Dana 07. prosinca 2023. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni akti kako slijedi: Odluka o Proračunu Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna […]

SAZIVANJE 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

28 studenoga, 2023
Za dan 07. prosinca 2023. godine (četvrtak) sazvana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati. Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Odluke o Proračunu Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, […]

ODRŽANA 22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

24 studenoga, 2023
Dana 21. studenog 2023. godine (utorak) održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i doneseni akti kako slijedi: Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, izmjene i dopune Godišnjih programa za 2023. godinu, različiti […]

SAZIVANJE 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

14 studenoga, 2023
Za dan studenog 21. studenog 2023. godine (utorak) sazvana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u sati. Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, donošenje izmjena i dopuna […]

ODRŽANA 21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

31 kolovoza, 2023
Dana 30. kolovoza 2023. godine održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati. Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni su akti kako slijedi: Odluka o Polugodišnjem obračunu Proračuna za 2023. godinu i o Polugodišnjem izvješću Općinskog načelnika za 2023. godinu, Odluka […]

SAZIVANJE 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

22 kolovoza, 2023
Za dan 30. kolovoza 2023. godine (srijeda) sazvana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati. Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje odluka o Polugodišnjem obračunu Proračuna za 2023. godinu i o Polugodišnjem izvješću Općinskog načelnika za […]

ODRŽANA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

7 lipnja, 2023
Dana 06. lipnja 2023. godine  održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i doneseni kako slijedi: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2023. godinu,  odluke vezane uz izradu pročišćenih tekstova prostornih planova i odluka vezana uz […]

SAZIVANJE 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

31 svibnja, 2023
Za dan 06. lipnja 2023. godine (utorak) sazvana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati. Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2023. godinu i donošenje odluka vezanih uz […]

ODRŽANA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

3 svibnja, 2023
Dana 02. svibnja 2023. godine u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i doneseni akti kako slijedi: Rebalans Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu s pratećim izmijenjenim aktima i Urbanistički planovi uređenja za koje je provedena ukupna zakonom […]

SAZIVANJE 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

25 travnja, 2023
Za dan 02. svibnja 2023. godine (utorak) sazvana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati. Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: Rebalans Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu s pratećim izmijenjenim aktima i donošenje Urbanističkih planova uređenja […]

ODRŽANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

10 travnja, 2023
https://www.opcinamljet.com.hr/documents/odrzana-1-konstituirajuca-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-mljet/

ODRŽANA 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

6 ožujka, 2023
Dana 02. ožujka 2023. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2022. godinu, izvješće općinskog načelnika […]

SAZVANA 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

20 veljače, 2023
Za 02. ožujka 2023. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2022. godinu, izvješće općinskog […]

ODRŽANA 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

5 prosinca, 2022
Dana 02. prosinca 2022. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća vezani uz Rebalans Proračuna za 2022. godinu,  Proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu i drugi aktualni […]

SAZVANA 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

23 studenoga, 2022
Za 02. prosinca 2022. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća vezani uz Rebalans Proračuna za 2022. godinu,  Proraču za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu i drugi […]

ODRŽANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

5 listopada, 2022
Dana 05. listopada 2022. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i usvojeni iz nadležnosti Općinskog vijeća vezani uz Proračun i komunalni red. Doneseni akti slijede: Odluka o preraspodjeli planiranih rashoda/izdataka u Proračunu Općine Mljet za 2022. godinu unutar Glave 02009: KOMUNALNO […]

SAZVANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

28 rujna, 2022
Za 05. listopada 2022. godine u 11:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti iz nadležnosti Općinskog vijeća vezani uz Proračun i komunalni red. Poziv i prijedlozi akata s obrazloženjem slijede: Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Obrazloženje uz […]

ODRŽANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

19 srpnja, 2022
Dana 18. srpnja 2022. godine u 15:20 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti: polugodišnje izvješće načelnika, polugodišnji obračun, rebalans Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i akti vezani uz imenovanja, te drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća. Usvojeni […]

SAZVANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

11 srpnja, 2022
Za srpnja 2022. godine u sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti: polugodišnje izvješće načelnika, polugodišnji obračun, rebalans Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i akti vezani uz imenovanja, te drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća. Poziv i […]

ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

10 lipnja, 2022
Dana 09. lipnja 2022. godine u 12:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća, a vezani uz imenovanja. Doneseni akti slijede: Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave – direktora Usluge Mljet d.o.o. Babino […]

SAZVANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

3 lipnja, 2022
Za 09. lipnja 2022. godine u 12:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća, a vezani uz imenovanja. Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede: Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća Obrazloženje uz predložene […]

ODRŽANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

2 lipnja, 2022
Dana 01. lipnja 2022. godine u 14:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet […]

SAZVANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

23 svibnja, 2022
Za 01. lipnja 2022. godine u 14:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine […]

ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

6 travnja, 2022
Dana 05. travnja 2022. godine u 13:15 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao […]

SAZVANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

30 ožujka, 2022
Za 05. travnja 2022. godine u 13:15 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao […]

ODRŽANA 9 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

14 ožujka, 2022
Dana 11. ožujka 2022. godine u 13:45 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2021. godinu i drugi akti […]

SAZVANA 9 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

1 ožujka, 2022
Za 11. ožujka 2022. godine u 13:45 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2021. godinu i drugi […]

ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

31 siječnja, 2022
Dana 31. siječanja 2022. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: planovi i programi iz oblasti civilne zaštite za 2022. godinu, izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet za razdoblje 2014. […]

SAZVANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

21 siječnja, 2022
Za 31. siječanj 2022. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: planovi i programi iz oblasti civilne zaštite za 2022. godinu, izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet za razdoblje 2014. […]

ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

6 prosinca, 2021
Dana 03. prosinca 2021. godine u 13:45 sati održana je je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Proračun Općine Mljet za 2022. godinu, godišnji programi i planovi za 2022. godinu, akti iz oblasti komunalnog gospodarstva i drugi […]

SAZVANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

24 studenoga, 2021
Za 03. prosinca 2021. godine u sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Proračun Općine Mljet za 2022. godinu, godišnji programi i planovi za 2022. godinu, akti iz oblasti komunalnog gospodarstva i drugi akti […]

ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

28 listopada, 2021
Dana 27. listopada 2021. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune, izmjene i dopune godišnjih programa za 2021. […]

SAZVANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

19 listopada, 2021
Za 27. listopada 2021. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune, izmjene i dopune godišnjih programa za […]

ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

29 rujna, 2021
Dana 28. rujna 2021. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine, Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za dugoročno zaduživanje Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje, […]

SAZVANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

20 rujna, 2021
Za 28. rujna 2021. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine, suglasnost i jamstvo za dugoročno zaduživanje Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje, ID UPU […]

ODRŽANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

26 srpnja, 2021
Dana 23. srpnja 2021. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: polugodišnji obračun Proračuna, polugodišnje izvješće Općinskog načelnika, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Rebalans Proračuna, izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna, izmjene i […]

SAZVANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

15 srpnja, 2021
Za 23. srpnja 2021. godine u sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: pologodišnji obračun Proračuna, polugodišnje izvješće Općinskog načelnika, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Rebalans Proračuna, izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna, […]

ODRŽANA 2. SJENDICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

18 lipnja, 2021
Dana 17. lipnja 2021.godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Bbainom Polju 2. sjednica Općinsklog vijeća Općine Mljet. Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nedležnosti Općinskog vijeća: verifikacija mandata zamjenika člana i dodjela općinskih javnih priznanja za 2021.godinu. Doneseni akti slijede: Zaključak verifikacija mandata Iva Pitarevića u OV-u […]

SAZVANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

8 lipnja, 2021
Za 17. lipnja 2021. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: verifikacija mandata zamjenika člana i dodjela općinskih javnih priznanja za 2021. godinu. Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede: Poziv […]
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana