SAZIVANJE 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

25 travnja, 2023

Za dan 02. svibnja 2023. godine (utorak) sazvana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: Rebalans Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu s pratećim izmijenjenim aktima i donošenje Urbanističkih planova uređenja za koje je provedena ukupna zakonom propisana procefura i dobivena konačna suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose s relevantnim prilozima slijede:

Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz  predložene akte za 18. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaklučka o davanju naknadne suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE MLJET ZA 2023. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“

UPU Žukovac 250_2212_kp_grafika

UPU Žukovac 250_2212_kp_tekst

Općina Mljet_suglasnost UPU GZ Žukovac

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara


ID UPU Saplunara 263_2304_kp+++_grafika

ID UPU Saplunara 263_2304_kp+++_tekst

Općina Mljet_suglasnost ID UPU naselja Saplunara

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2

ID UPU Sutmiholjska 262_2304_kp++_grafika

ID UPU Sutmiholjska 262_2304_kp++_tekst

Općina Mljet_suglasnsot  naselja Babino polje uvala Sutmiholjska

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana