SAZVANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

23 svibnja, 2022

Za 01. lipnja 2022. godine u 14:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 11. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Etičkog kodeksa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana