SAZVANA 9 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

1 ožujka, 2022

Za 11. ožujka 2022. godine u 13:45 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2021. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu

Obrasci prijave uz Godišnji obračun za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2021. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2021. godinu

Kartografski prikaz uz akt o prodaji zemljišta

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji građevinske parcele unutar građevinskog područja za gospodarsku izgradnju na dijelu k.č.br. 2092/1  k.o.  Babino Polje, predio Žukovac

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa financiranja mjesnih odborana području Općine Mljet za 2021. godinu

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana