SAZIVANJE 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

15 svibnja, 2024

Za dan 22. svibnja 2024. godine (srijeda) sazvana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Odluke o dodjeli dozvola na pomorskom dobru za 2024. godinu,  donošenje Odluke o raspisivanju ponovnog javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom – nepodijeljenih za 2024. godinu, donošenje zaključka o prikupljanju prijedloga za eventualne buduće izmjene i dopune PPUO Mljet i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose  slijede:

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 27. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz 27. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dodjeli dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom
dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru za 2024.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i analizi prispjelih ponuda za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zapisnik otvaranje, pregled i analiza ponuda na pomorskom dobru

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu – ponovni
Zaključak prijedlog Odluka javni natječaj novi dozvole pomorsko dobro

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o  o iniciranju izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet, odnosno Prostornog plana uređenja Općine Mljet
Zaključak prijedlog Zaključka inicijativa za izradu ID PPUO Mlje

 Zaključka o daljnjem načelnom postupanju u realizaciji kapitalnih projekata za koja su ugovorena ili zatražena sredstva EU financiranja
Zaključak prijedlog Zaključka o daljnjem postupanju u realizaciji projekata iz sredstava EU

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana