SAZIVANJE 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

22 kolovoza, 2023

Za dan 30. kolovoza 2023. godine (srijeda) sazvana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje odluka o Polugodišnjem obračunu Proračuna za 2023. godinu i o Polugodišnjem izvješću Općinskog načelnika za 2023. godinu, donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, donošenje izmjena i dopuna Godišnjih programa za 2023. godinu i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose (osim akata o dodjeli javnih priznanja čiji će prijedlozi biti podijeljeni na samoj sjednici) slijede:

 

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz  predložene akte za 21. sjednicu OV-a
Obrazloženje uz predložene akte za 21. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. Godine
Zaključak prijedlog Odluka Polugodišnji obračun I. - VI. 2023.

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine
Izvješće ON za razdoblje I. - VI. 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje siječanj - lipanj 2023. Godine
Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za I. - VI. 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet
za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna za 2023. - II. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na
području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak II. ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program financiranja MO-a 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program školstvo, kultura i sport 2023.

GFI-2022-USLUGE MLJET-JO
GFI-2022-USLUGE MLJET-JO

BILJEŠKE-USLUGE MLJET-2022
BILJEŠKE-USLUGE MLJET-2022

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju
Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak Zaključak prihvat Izvješća Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

GFI-2022-VODA MLJET-JO
GFI-2022-VODA MLJET-JO

BILJEŠKE-VODA MLJET-2022
BILJEŠKE-VODA MLJET-2022

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju
Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak Zaključak prihvat Izvješća Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

GFI-2022-KOMUNALNO MLJET-JO
GFI-2022-KOMUNALNO MLJET-JO

BILJEŠKE-KOMUNALNO MLJET-2022
BILJEŠKE-KOMUNALNO MLJET-2022

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju
Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak Zaključak prihvat Izvješća Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju
nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluke o utvrđivanju NC - I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke u svezi kupoprodaje nekretnine k.č.br. 1046/3 z.ul. 1505
k.o. Goveđari po pravu prvokupa
Zaključak prijedlog Odluke prvokup Daniel Žderić OV

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke u svezi kupoprodaje nekretnine k.č.br. 1456/1 z.ul. 1608 k.o. Goveđari po pravu prvokupa
Zaključak prijedlog Odluke prvokup Snježana Vojvoda OV

 

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana