ODRŽANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

19 srpnja, 2022

Dana 18. srpnja 2022. godine u 15:20 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti: polugodišnje izvješće načelnika, polugodišnji obračun, rebalans Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i akti vezani uz imenovanja, te drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća. Usvojeni akti  slijede:

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave – direktora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Voda Mljet d.o.o. Babino Polje

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine

Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana