SAZVANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

24 studenoga, 2021

Za 03. prosinca 2021. godine u sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Proračun Općine Mljet za 2022. godinu, godišnji programi i planovi za 2022. godinu, akti iz oblasti komunalnog gospodarstva i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 7. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz predložene akte za 7. sjednicu OV-a

Odluka o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu s projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Odluke donošenje Proračuna za 2022. godinu FINAL

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak o prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna 2022.

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Program aktivnost u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program ostale komunalne djelatnosti 2022.

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2022.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program školstvo, kultura i sport 2022.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2022.

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program otočne CZ i vatrogastva 2022.

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Programa predškolskog odgoja 2022.

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak o prijedlogu Programa financiranja MO-a 2022.

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2022. godini
Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2022.

Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2022. godinu
Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2022.

Plan gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2022.

Odluka o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak o prijedlogu Odluke o financiranju pol. stranaka u 2022.

Odluka o  utvrđivanju pojedinih otočnih aktivnosti koje se smatraju otočnim komunalnim  djelatnostima, a nisu kao
takve utvrđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu
Zaključak o prijedlogu Odluke utvrđivanje komunalnih djelatnosti

Odluka o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti Komunalno Mljet, trgovačkom društvu u 100%-tnom vlasništvu Općine Mljet u 2022. godini
Zaključak o prijedlogu Odluke kom. djelatnosti Komunalno

Odluka  o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2022. godini
Zaključak o prijedlogu Odluke kom. djelatnosti treći

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za područje Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu

Odluka o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke bod komunalne naknade (B)

Program rada Općinskog vijeća Općine Mljet za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine
Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2022.

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet
Zaključak suglasnost Pravilnik jednostavne javne nabave

Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet
Nacrt prijedloga Pravilnika o jednostavnim nabavama

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2022. godinu
Nacrt prijedloga Plana javne nabave 2022.

 

 

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana