ODRŽANA 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

5 prosinca, 2022

Dana 02. prosinca 2022. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća vezani uz Rebalans Proračuna za 2022. godinu,  Proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu i drugi aktualni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti slijede:

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2022. godini – I. izmjene i dopune

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2022. godinu – V. izmjene i dopune

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2022. godinu – V. izmjene i dopune

Odluka o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu i projekcije Proračuna Općine Mljet za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu

Odluka o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2023. godinu

Plan gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Mljet za 2023. godinu

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2023. godini

Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2023. godinu

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. Godinu

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2023. godinu

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. godinu

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2023. godinu

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Mljet

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet

Nacrt Plana javne nabave Općine Mljet za 2023. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2023. godinu

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za područje Općine Mljet

Program rada Općinskog vijeća Općine Mljet za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine

Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Mljet

Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Mljet

Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Mljet

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana