ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

28 listopada, 2021

Dana 27. listopada 2021. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune, izmjene i dopune godišnjih programa za 2021. godinu – II. izmjene i dopune odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskog zemljišta na predjelu Uvala Sutmiholjska unutar raspisanog javnog natječaja, odluka o prodaji već predugovorene prodaje poslovnih udjela i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Odluka o otpisu cjelokupnog dugovanja JVP Mljet po osnovi danih pozajmica prethodnih godina pretvorbom u bespovratnu potporu
Odluka o otpisu danih pozajmica

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskih parcela unutar građevinskog područja za stambenu izgradnju u k.o. Babino Polje, predio Uvala Sutmiholjska upisanih u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje
Odluka odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska

Odluka o prodaji udjela u trgovačkim društvima Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, Boninovo d.o.o. Dubrovnik, Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Vrtlar d.o.o  Dubrovnik i  Libertas - Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik
Odluka prodaja poslovnih udjela

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Odluka ID Proračuna za 2021. godinu

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program financiranja MO-a 2021.

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području Općine Mljet za 2021. godinu
ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Programa predškolskog odgoja 2021.

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga plovidbenog  reda za 2022. godinu
Rješenje o imenovanju Povjerenstva plovidbeni red 2022.

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana