ODRŽANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

2 lipnja, 2022

Dana 01. lipnja 2022. godine u 14:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Doneseni akti slijede:

Odluka o  dodjeli  javnog priznanja – nagrada Općine Mljet za životno djelo Mornarička desantna pješadijska satnija Mljet

Odluka o  dodjeli javnog priznanja – nagrade Općine Mljet za 2022.godinu otočnim zdravstvenim djelatnicima

Etički kodeks u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Mljet

Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno

Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet za 2022.godinu - I. izmjena i dopuna

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana