E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet

26 rujna, 2023

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke komunalni doprinos

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga ID Odluke komunalni doprinos

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga ID Odluke komunalni doprinos

Izvješće savjetovanje ID Odluka komunalni doprinos

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana