E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet

26 rujna, 2023

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke zakup poslovnog prostor

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga Odluke zakup poslovnog prostor

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke zakup poslovnog prostor

Izvješće savjetovanje ID Odluka zakup poslovnog prostora

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana