E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet

26 rujna, 2023

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke zakup poslovnog prostor

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga Odluke zakup poslovnog prostor

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke zakup poslovnog prostor

Izvješće savjetovanje ID Odluka zakup poslovnog prostora

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana