E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet

26 rujna, 2023

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Mljet

Nacrt prijedloga Odluke o o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga Odluka o redu na pomorskom dobru Općine Mljet

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Mljet

Izvješće savjetovanje Odluka red na pomorskom dobru

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana