E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet

26 rujna, 2023

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Pravilnika unutarnji red

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet
Nacrt prijedlog ID Pravilnika unutarnji red

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga ID Pravilnika unutarnji red

Izvješće savjetovanje ID OPravilnika unutarnji red JUO

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana