eti natječaj LAG-a za provedbu tipa operacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” i Šesti natječaj LAG-a za provedbu tipa operacije 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

1 srpnja, 2020
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana