JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MLJET

11 listopada, 2019

Polazeći od nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet izrađenog od Grgurević i partneri d.o.o. Zagreb, Općinski načelnik Općine Mljet je svojim Zaključkom utvrdio prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet za javnu raspravu.

Nositelj izrade pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet izradio je obavijest o javnoj raspravi koja se objavljuje u Slobodnoj Dalmaciji, mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, mrežnim stranicama Općine Mljet i oglasnoj ploči Općine Mljet.

Na mrežnim stranicama Općine Mljet bit će objavljen i elaborat prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za javnu raspravu koji sadrži sve dijelove propisane odredbama Zakona o prostornom uređenju, sve do dana početka javne rasprave 18. listopada 2019.g.

Nositelj izrade pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet izradio je i posebnu obavijest za javnopravna tijela, koja se dostavlja poštom i posebnu obavijest za susjedne JLS (iako nije obvezna), koja se također dostavlja poštom.

Na mrežnim stranicama Općine Mljet objavljuju se i predmetne posebne obavijesti.

Obavijest o javnoj raspravi, elaborat prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za javnu raspravu i ostali relevantni akti slijede:

Sken objava JR ID PPUO Mljet mrežna str. Općine

Sken ostalo JR ID PPUO mrežna str. Općine

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana