Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za prijedlog akata: Nacrt prijedloga Proračuna Općine Mljeet za 2021. godinu s projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu i nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine mljet za 2021. godinu

2 studenoga, 2020
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana